Onsdag 27.11.2019 starter håndhevingen

Nå begynner værmeldingene å bli såpass usikre ift. eventuelt snøfall at vi starter å håndheve parkeringsforbudet i de gatene der kommunen har vedtatt vinterskilting.

Dette gjelder flg. gater:

Mestergata, Hans Neraas gate, Politimester Bendixens gate (vest for JP Clausens gate), Florsgate (begge sider av Langveien), i Ulrik Olsens vei, Gomaenga, Mellomveien og i Skolevegen på Rensvik.

Skiltene er gyldige fra de er satt opp og avdekket, og for at det skal være enklest mulig for alle å forholde seg til håndhevingspraksis varsler vi nå om at vi starter å kontrollere at det ikke står biler parkert på de skiltede strekningene. Håndhevingen vil foregå helt fram til skiltene er fjernet.