Vi har besluttet å åpne kontoret for kunder igjen. Dette pga. at vi føler at de av kundene våre som har behov for å fysisk møte opp skal få lov til det.

Dette gjelder i hovedsak SmartPark-kunder og kunder som skal kjøpe fysiske parkeringsbevis. Vi oppfordrer allikevel til å ikke komme til kontoret uten at det er helt nødvendig.

Alle andre ber vi om å ta kontakt på telefon i kontortiden, så vil vi etter beste evne hjelpe dere.

Vi håper at dette blir respektert, slik at ingen unødig blir usatt for smitterisiko i disse coronatider.