Wesselsgate 15 til H. Lossius gate

Tirsdag 3.12.2019 blir det gravearbeid i gata og det blir derfor parkeringsforbud denne dagen. Det vil bli skiltet med Parkering Forbudtskilt (skilt 372). Skiltene blir satt ut mandag morgen og vi håper at skiltene blir respektert, slik at arbeidet kan utføres uten forsinkelser.