Kristiansund Parkering AS er heleid av Kristiansund kommune.
Selskapet ble etablert i 2002. Hovedformål er å forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei og parkeringsplasser, samt forestå håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til Kristiansund kommune av Vegdirektoratet pr. 18.2.1980, med hjemmel i Vegtrafikkloven.
Kristiansund Parkering AS har også et datterselskap som heter Kristiansund Privatparkering AS. Dette selskapet ble dannet i 2004 og driver parkeringskontroll etter privatrettslige regler i Kristiansund. Begge selskapene er kommunalt eide aksjeselskaper som følger aksje- og regnskapslovens bestemmelser.

Personvern

Kristiansund Parkering AS – Personvernerklæring

Innledning

Vi i Kristiansund Parkering AS (org.nr. 984 974 825) tar våre forpliktelser med hensyn til din personlige informasjon på alvor. Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og registreringsnummer på kjøretøy. Kristiansund Parkering AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig, og skal påse at personopplysningene blir behandlet i samsvar med personopplysningslovens vilkår.

Personvern i parkeringstjenester og håndheving

Når du benytter deg av våre parkeringstjenester/parkeringsplasser, blir det behandlet personopplysninger om deg. Med hjemmel i Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer, utfører vi kontroll av kjøretøyer som er parkert på områdene vi betjener. I tillegg utøver vi også kontroll i henhold til vegtrafikkloven, trafikkreglene og skiltforskrften.

Når du betaler en parkeringsavgift med betalingskort på automat, eller via en av våre mobilapplikasjoner gir du fra deg personopplysninger. Disse opplysningene lagres ikke hos oss, men behandles av tredjepart. Korttransaksjoner behandles normalt av f.eks. VISA, Statoil, NETS osv.

Bruker du en av våre mobilapplikasjoner lagres dine personopplysninger hos EasyPark AS for applikasjonen EasyPark og hos Giantleap AS for applikasjonen Kristiansund Parkering.

Ved en eventuell ileggelse av kontrollsanksjon vil vi legge en gul strimle med betalingsinformasjon på frontruten på ditt kjøretøy. Selve ileggelsen gjennomføres i et program som heter Pocket Control, som eies av Giant Leap AS. Her registreres kjøretøyets nummerskilt, grunnlaget for ileggelsen, samt foto for bevissikring. Opplysningene føres så over i et system hos Kredinor AS, som heter ParkeringsService (PS). Ingen ting av dette lagres lokalt hos oss.

Dersom du klager på et ilagt parkeringsgebyr eller en kontrollsanksjon, vil vi behandle personopplysninger som du oppgir i klagen. Dette er normalt navn og adresse på bilfører. Videre vil det kunne være ytterlige opplysninger om fører og ev. andre personer i din begrunnelse for klagen og av ev. dokumentasjon som du vedlegger. Merk at du bare bør gi oss opplysninger som er relevante og nødvendige for at vi skal kunne ta stilling til klagen. Kristiansund Parkering AS vil kunne innhente opplysninger om hvem som er eier av kjøretøyet fra Motorvognregisteret. Klage lagres digitalt hos selskapet i sin helhet til saken er helt opp- og avgjort. Deretter er det kun regnskaps- og statistikkmessige opplysninger som beholdes.

Personopplysningene dine vil kun bli delt med andre i lovpålagte tilfeller, som ledd i betalingsinnkreving eller regnskapsbehandling, eller som følge av pålegg fra offentlig myndighet. Dette inkluderer Kredinor SA, som er selskapets innkrever av ubetalte ileggelser.

 Personvern for søknader om parkeringstillatelser for forflytningshemmede

 Når du søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede vil vi behandle personopplysninger som du oppgir i søknaden, samt personopplysninger som din fastlege oppgir i legeerklæringen. Innhenting av disse opplysningene er fastsatt i Forskrift om Parkeringstillatelse for Forflytningshemmede.

Ved innvilget parkeringstillatelse vil personopplysninger bli lagt inn i et sentralt statlig register. Dette er navn, personnummer og gyldighetstid for tillatelsen. Denne databasen vil være søkbar for parkeringsoperatører og offentlig myndighet. Lokalt vil søknaden bli digitalt oppbevart, bak kommunens sikkerhetsmurer, så lenge kortet er gyldig.

Informasjonssikkerhet

Kun ansatte som har et tjenstlig behov vil få tilgang til opplysningene om deg.

Vi sikrer at opplysninger ikke kan endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette.

Vi sørger for at personopplysningene er tilgjengelige for ansatte når disse skal utføre sine arbeidsoppgaver for å gi deg en best mulig tjeneste.

Taushetsplikt

Alle ansatte i Kristiansund Parkering AS har taushetsplikt. De ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til personlige opplysninger om deg, dersom du ikke har gitt samtykke til dette.

Retting og Sletting

Du har når som helst rett til å få innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg, og hva vi bruker dem til. Dersom opplysningene er uriktige eller ufullstendige skal de rettes eller slettes, med mindre det er i strid med lov.

Dersom du har ytterligere spørsmål, eller ønsker innsyn i egne personopplysninger, kan du kontakte oss på tlf. 71 57 38 11 eller på kparkering@kristiansund.kommune.no

Selskapets vedtekter finner du her (lenke)

 Driftskoordinator: Robert Smeby Rønninghaug

Selskapets styre:

 • Andreas Sandvik, styreleder
 • Leif Bjarne Ersnes, styremedlem
 • Berit Marie Frey, styremedlem
 • Rolf Olav Dyrnes, styremedlem
 • Elisabeth Hveding, styremedlem
 • Kirsti Dyrnes, styremedlem
 • Robert Smeby Rønninghaug, styremedlem ansattes rep.

Vi har følgende takstsoner i Kristiansund sentrum

Sone 1:

Avgiftstidsrom: 09.00 – 19.00 man-fre,  11.00 – 16.00 lør. Søndager gratis

Avgift også for elbiler

Merket med rød stripe på billetten og automaten er også merket med SONE 1  med hvit skrift på rød bakgrunn.   

EasyPark og KSU-app har takstgruppe 4600

SmartPark+ har Sone 1

 Her er det progressiv takst.  Hvilket vil si at første time er billigst, deretter øker prisen time for time. Maks p-tid er 5 timer.

 1. time kr 15,-
 2. time kr 18,- (kr 33,- for 2 timer)
 3. time kr 21,- (kr 54,- for 3 timer)
 4. time kr 25,- (kr 79,- for 4 timer)
 5. time kr 25,- (kr 104,- for 5 timer)

Sone 4: ( Kaia ved ALTI / Arnulf Øverlands gate)

Avgiftstidsrom: 09.00 – 19.00 man-fre, 11.00 – 16.00 lør. Søndager gratis

Avgift også for elbiler

kr 20,- pr time, maks 2 timer

Billetter fra andre soner kan ikke benyttes her

EasyPark og KSU-app har takstgruppe 4612

SmartPark+ har Sone 4

Vågeveien v/ Servicetorget

Avgiftstidsrom: 09.00 – 19.00 man-fre, 11.00 – 16.00 lør. Søndager gratis

Avgift også for elbiler

kr 20,- pr time, maks 1 time

Billetter fra andre soner kan ikke benyttes her

EasyPark  og KSU-app har takstgruppe 4613

SmartPark+ har Sone 4

Sone 2:

Avgiftstidsrom: 09.00 – 17.00 man-fre, 11.00 – 16.00 lør. Søndager gratis 

Avgift også for elbiler         

Billett kjøpt i Sone 2 kan også brukes i Sone 3, Gassverktomta

EasyPark har takstgruppe 4610

SmartPark+ har Sone 2 

Prisen her er kr 10, pr time. Maks p-tid er tre døgn og makspris pr døgn er kr 65,-

Sykehuset

Avgiftstidsrom: 09.00 – 19.00 man-fre, 11.00 – 18.00 lør. Søndager gratis 

Avgift også for elbiler         

Billett kjøpt ved sykehuset er ikke gyldig andre steder

EasyPark og KSU-app har takstgruppe 4611

SmartPark+ gjelder ikke på dette området 

Prisen her er kr 18, pr time. Maks p-tid er tre døgn og makspris pr døgn er kr 120,-

Sone 3: Gassverktomta

Pris kr 8,- pr time, maks kr 40,- pr døgn og maks p-tid er en uke.

Her er det gratis for elbiler

EasyPark og KSU-app har takstgruppe 4620

SmartPark+ har Sone 3

Bobilparkering Gassverktomta


kr 250,- pr. døgn inkludert strøm, tømming av kassett-toalett og mulighet til å benytte sanitæranlegget hos småbåtlaget.

Betales på automat, eller EasyPark takstgruppe 4621

ALTI P-hus:

P-huset er åpent i senterets åpningstid. Man-fredag: 09.00-20.00. Lør: 09.00 – 18.00

Avgift også for elbiler

Pris kr 13,- pr time.

Billetter herfra gjelder kun i dette p-huset.

EasyPark og KSU-app har takstgruppe 4627

SmartPark+ gjelder ikke på dette området

Storkaia Parkeringshus:

Her er det følgende takster:

08 – 20 (08-18) kr 22,- pr time. Øvrig tid kr 16,- pr time . Maks kr 150,- pr døgn og maks 14 døgn

Avgift også for elbiler og kjøretøy med p-bevis for forflytningshemmede.

Billetter herfra gjelder kun i dette p-huset.

EasyPark og KSU-app har takstgruppe 4626

SmartPark+ gjelder ikke på dette området

Vi selger også parkeringsbevis for P-huset:

Plan 1 (kaiplanet)                       kr 1 450,- pr. mnd.

Plan 2 (oppkjøring ved Malia) kr 1 320,- pr. mnd.

Plan 3 (Storgata)                          kr 1 550,- pr. mnd.

Alle priser inkl. mva.

Ved tegning av bindende 1-årskontrakt gis 10% rabatt

Quality Hotel Grand:

08- 18 (08-15) kr 15,- pr time. Øvrig tid kr 10,- pr time. Maks kr 120,- pr døgn, maks 10 døgn.

Avgift også for elbiler og kjøretøy med p-bevis for forflytningshemmede.

Billetter herfra gjelder kun på denne plassen.

EasyPark og KSU-app har takstgruppe 4628

SmartPark+ gjelder ikke på dette området

Comfort Hotel Fosna:

08-18 (08-15) kr 15,- pr time. Øvrig tid kr 10,- pr time. Maks kr 120,- pr døgn, maks 10 døgn

Avgift også for elbiler og kjøretøy med p-bevis for forflytningshemmede.

Billetter herfra gjelder kun på denne plassen.

EasyPark og KSU-app har takstgruppe 4629

SmartPark+ gjelder ikke på dette området

Brunsviken Eiendom:

Avgift 24 timer i døgnet 365 dager i året.

Her er det progressiv takst:

En time kr 15,-, to timer kr 33,-, tre timer kr 54,-, deretter øker prisen med kr 25,- pr time.

Avgift også for elbiler og kjøretøy med p-bevis for forflytningshemmede.

Billetter herfra gjelder kun på denne plassen.

EasyPark og KSU-app har takstgruppe 4630

SmartPark+ gjelder ikke på dette området

Sykehusapoteket:

Avgiftstidsrom 08-18 (08-15). Maks p-tid er 30 min og pris kr 8,-

Avgift også for elbiler og kjøretøy med p-bevis for forflytningshemmede. Kjøretøy med p-bevis for forflytningshemmede kan parkere gratis på særskilt skiltet plass.

Billetter herfra gjelder kun på denne plassen.

EasyPark har takstgruppe 4631

SmartPark+ gjelder ikke på dette området