Kategorier

PARKERINGSFORBUD I WESSELS GATE

Wesselsgate 15 til H. Lossius gate

Tirsdag 3.12.2019 blir det gravearbeid i gata og det blir derfor parkeringsforbud denne dagen. Det vil bli skiltet med Parkering Forbudtskilt (skilt 372). Skiltene blir satt ut mandag morgen og vi håper at skiltene blir respektert, slik at arbeidet kan utføres uten forsinkelser.

VINTERSKILTINGEN

Onsdag 27.11.2019 starter håndhevingen

Nå begynner værmeldingene å bli såpass usikre ift. eventuelt snøfall at vi starter å håndheve parkeringsforbudet i de gatene der kommunen har vedtatt vinterskilting.

Dette gjelder flg. gater:

Mestergata, Hans Neraas gate, Politimester Bendixens gate (vest for JP Clausens gate), Florsgate (begge sider av Langveien), i Ulrik Olsens vei, Gomaenga, Mellomveien og i Skolevegen på Rensvik.

Skiltene er gyldige fra de er satt opp og avdekket, og for at det skal være enklest mulig for alle å forholde seg til håndhevingspraksis varsler vi nå om at vi starter å kontrollere at det ikke står biler parkert på de skiltede strekningene. Håndhevingen vil foregå helt fram til skiltene er fjernet.

VINTEREN ER I ANMARSJ

Når vi nå går inn i den kalde årstid med muligheter for snø og is, vil vi at alle gård-/grunneiere husker sitt ansvar hva gjelder snørydding og strøing.

Viser her til følgende fra Politivedtektene:

§ 4-1. Snø, is og takras Når snø eller is truer med å falle fra bygningstak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere eller lignende innretning som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet. Avvisere skal fjernes senest etter 7 dager med mindre eieren kan dokumentere lengre ventetid på rekvirert bistand til takrydding. Eier av bygning eller grunn, eller den som utfører brøytingen må ikke henlegge snø eller is fra eiendommen slik at det er til hinder eller ulempe for ferdselen på offentlig sted. Eier av bygning eller grunn mot offentlig sted plikter snarest etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.

§ 4-4. Plikt til snørydding i tettbebygd strøk I tettbebygde strøk på Kirklandet, Gomalandet, Nordlandet og Innlandet plikter eier av hus eller grunn mot offentlig sted snarest etter snøfall å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. Ved bruk av kjemiske smeltemidler til fjerning av snø eller is, skal fortauet feies snarest mulig.

§ 4-5. Plikt til å strø fortau i tettbebygd strøk I tettbebygde strøk på Kirklandet, Gomalandet, Nordlandet og Innlandet plikter eier av hus eller grunn mot offentlig sted å strø eller på annen måte sørge for at fortauet på eller langs egen eiendom ikke er glatt. Ved bruk av kjemiske smeltemidler til fjerning av snø eller is, skal fortauet feies snarest mulig.

Kristiansund Parkering AS har av bystyret, blitt delegert oppgaven med å håndheve dette. Brudd på vedtektene kan resultere i gebyr på fra kr 500,-  opp til kr 5 000,- etter alvorlighetsgrad.

Oppslag i Tidens Krav vedr. håndheving av deler av politivedtektene

Parkeringssjef om politioppgaver: – Vi kommer til å skru til nå

Knut Olav Hjelen er daglig leder i Kristiansund Parkering AS.
Knut Olav Hjelen er daglig leder i Kristiansund Parkering AS.

Kristiansund Parkering har så langt prioritert en myk linje i sin håndtering av nye «politioppgaver».

For to år siden vedtok Kristiansund bystyre at parkeringsselskapet skal få ansvaret med håndhevelse av nye politivedtekter. Så langt har ingen fått miljøbøter av trafikkbetjentene.

– Vi har så langt prioritert en myk linje, sier daglig leder Knut Olav Hjelen.

I sommerhalvåret handler det om renhold og framkommelighet for myke trafikanter. I vinterhalvåret kommer snørydding, strøing og rydding av tak i tillegg. Det er ikke bare å begynne med politioppgaver i en fei, forklarer Hjelen. Man må ha kompetansen på stell om alt det juridiske, praktiske og administrative.

– Vi skal et siste kurs og fagseminar nå i høst.

Foreløpig har de tatt muntlig kontakt og opprettet dialog med gård og grunneiere om alt fra fulle søppeldunker til rambukker som hindrer framkommelighet.

Apotekergården: Her går gårdeieren foran som et godt eksempel, mener parkeringsselskapet.
Apotekergården: Her går gårdeieren foran som et godt eksempel, mener parkeringsselskapet.

Trygt lokalsamfunn

– Vi kommer til å skru til nå, sier Hjelen.

Litt spesielt blir det nok hvis de må gi miljøbot til sin eier, men som byens største gård og grunneier kan ikke kommunen utelates ansvar, medgir Hjelen.

Han oppfordrer folk til å klippe hekker og busker som gir oversikt, trafikksikkerhet og et tryggere lokalsamfunn for alle. Snart kommer vinteren. Da gjelder det å ta tak i is på tak og fortau.

Hvedinggården: Her går gårdeieren foran som et godt eksempel, mener parkeringsselskapet.
Hvedinggården: Her går gårdeieren foran som et godt eksempel, mener parkeringsselskapet.

– Når vi har tatt kontakt om slike ting har folk stort sett vært raske til å reagere. Klart vi kan ikke drive forskjellsbehandling med å gebyrlegge publikum og ikke kommunen på slike forhold.

Avslutningsvis retter han en varm takk til innsatsen fra de frivillige i Hold byen ren, og han trekker fram Hvedinggården, Burger Kinggården og Apotekergården som gode eksempler til etterfølgelse.

– Der er gårdeierne flinke til å holde det rent og ryddig med god framkommelighet.

Burger Kinggården: Her går gårdeieren foran som et godt eksempel, mener parkeringsselskapet.
Burger Kinggården: Her går gårdeieren foran som et godt eksempel, mener parkeringsselskapet.

VI HAR NYTT SAKSBEHANDLINGSSYSTEM

Vi har nå fått nytt saksbehandlingssystem for klagebehandling. Dette gjør at alle ileggelser fra og med 3.12.2018 ikke kan klages på via vår klageweb her på hjemmesiden.

Nederst på den gule ileggelsen vil du finne to mulige veier for klage. Den første er websiden https://kristiansund.parkerings.info, der kan man så legge inn saksnummer og reg.nummer og komme inn på sin sak for eventuell klage. Alternativ to er å skanne QR-koden nederst på ileggelsen, da vil man komme rett inn på saken.

 

VI FLYTTER

Etter 7 år i tredje etasje på Brannstasjonen flytter vi nå til nye lokaler.

I forbindelse med flyttingen vil kontoret holde stengt fra og med tirsdag 15.5.2018, og åpner i nye lokaler tirsdag 22.5.2018.

Vår nye adresse blir Skolegata 10 (i lokalene hvor R. Hasselø hadde fotobutikk)

 

HÅNDHEVING AV POLITIVEDTEKTENE I KRISTIANSUND

Snart kan du få miljøgebyr

Bystyret i Kristiansund bestemte i november 2017 at Kristiansund parkering skal få delegert myndighet til å håndheve politivedtektene. Nå er tiden kommet og daglig leder Knut Olav Hjelen starter opplæringen av sine folk i disse dager.

 

Rent praktisk betyr dette at du som er huseier i Kristiansund, kan bli ilagt miljøgebyr om du ikke retter deg etter politivedtektene når det gjelder å holde orden og ryddige forhold rundt eiendommen din.

– Dette gjelder enkle ting som for eksempel å måke snø og strø når det er glatt, sier daglig leder Knut Olav Hjelen i Kristiansund parkering. Videre har huseierne ansvar for å hindre snø- og takras, samt at de som har eiendom med fortau plikter å holde dette rent og ryddig. Vi har også myndighet til å gi miljøgebyr om det er tilgrising på en eiendom, sier Hjelen.

Begynner rolig

Kristiansund parkering starter rolig og vil i første omgang oppfordre huseiere til å ta ansvar. Denne perioden skal vare et halvt år, så begynner de å skrive ut miljøgebyr.

– Erfaringsmessig fra andre kommuner i landet blir det noen gebyr i starten, sier Hjelen. Deretter vil huseierne innrette seg og antallet gebyr går ned.

Moderate gebyr

Gebyrene som Kristiansund parkering har fått myndighet til å skrive ut varierer fra 1000 til 5000 kroner. Forsøpling og renhold kan gi gebyrer fra 1000 til 2000 kroner, det samme gebyret kan du få for mangelfull strøing. Dersom det går takras med is eller snø, vil gebyrene ligge i størrelsesordenen 1000 til 5000 kroner.

Allmenn ferdsel

Kristiansund parkering vil fokusere på områder der det er allmenn ferdsel. Det vil si at det påligger deg som er gårdeier der folk flest kan gå på din eiendom ekstra ansvar for å holde orden på din eiendom.

– Når vi for eksempel går oss på en bukk med reklameplakat som sperrer fortauet er det naturlig å henvende seg til gårdeier og gi beskjed: Nå er det ikke så lenge til vi håndhever dette, med konkret henvisning til vedtekt og gebyrstørrelse, sier trafikkbetjent Torild Utby ved Kristiansund parkering.

Dette sier vedtaket i bystyret:

  • Kristiansund kommune delegerer til Kristiansund Parkering AS myndighet til kommunal håndhevelse etter politivedtektenes § 8-3, og å utferdige miljøgebyr for ikke å overholde politivedtektenes § 3-4, 4-1, 4-3, 4-4, 4-5, 5-1 og 5-2. FOR2014-06-11-714
  • Kristiansund kommune vedtar de satser for miljøgebyr som er oppsatt i vedlagt dokument Miljøgebyr datert 11.10.17
  • Kristiansund Parkering AS gir tilbakemelding om ordningen som del av årsmeldingen for selskapet
  • Forslag til politivedtekter bør starte som en 6 mnd holdningsskapende kampanje
  • Ordningen evalueres 1 år etter sanksjoner iverksettes

 

Har du fått regning på parkering i Kristiansund?

Vi opplever nå at vi blir oppringt av bilister som har fått faktura i posten på parkering i Kristiansund. Dette er regninger som kommer fra Europark. Europark er en del av Europas største parkeringsselskap, APCOA Parking og det er de som nå står bak avgiftsparkeringen ved flyplassen, det har altså ingen ting med Kristiansund Parkering AS å gjøre.

Inne på flyplassen er det nå etablert automatisk nummergjenkjenning (ANPR) som gjør at alle blir belastet for sin parkering, og de som ikke gjør opp på annen måte får da tydeligvis faktura i posten med et visst påslag. Dette har altså ingen ting med vår nye mobilapplikasjon å gjøre.

Gå inn på vedlagte link, så kan dere se info om parkering ved Kristiansund lufthavn, Kvernberget:

https://www.europark.no/finn-parkering/kristiansund/kristiansund-lufthavn/

 

Ny applikasjon for mobilbetaling er lansert

Vi har nå lansert en ny «parkeringsapp». Ved å søke på Kristiansund Parkering vil du finne den både for Apple- og Androidtelefoner. Den er selvsagt gratis å laste ned. Denne appen har ingen GPS-funksjon, ihvertfall ikke pr. dato.

Du bruker samme takstgruppene her som allerede er i bruk for EasyPark. Når du bruker denne appen, betaler du akkurat det samme som om du bruker automaten. Altså ikke noe påslag sånn som det er hos EasyPark. Den er veldig enkel å bruke, men husk å være nøyaktig når du legger inn registreringsnummeret på bilen. Både bokstaver og tall må være med, ellers klarer ikke betjentene å finne om det er en aktiv betaling når de scanner reg.nummeret. Også riktig takstgruppe er viktig.

En annen ting som er viktig når man bruker mobilbetaling, er at man ikke må forlate kjøretøyet før betalingen er bekrefter startet.