Kategorier

Kristiansund Parkering AS søker daglig leder

Vi har ledig 100 % fast stilling som daglig leder Kristiansund Parkering AS og datterselskapet Kristiansund Privatparkering AS.

Kristiansund Parkering AS ble etablert i 2002 og er 100 % eid av Kristiansund kommune. Siden januar 2003 har vi drevet med trafikkontroll og håndheving etter delegert myndighet. Fra 2019 håndhever vi også deler av politivedtektene. Vår virksomhet har fokus på trafikksikkerhet, trafikkavvikling, tilgjengelighet og miljø. I samarbeid med vårt datterselskap, Kristiansund Privatparkering AS, driftes også privatregulerte parkeringsareal. Vi er en IA-virksomhet og er tilknyttet bedriftshelsetjeneste. 

 Arbeidsområder

 • daglig ledelse av Kristiansund Parkering AS og datterselskapet Kristiansund Privatparkering AS
 • personal-, budsjett- og resultatansvar
 • bidra til å sikre gode tjenester og service til innbyggere og næringsliv
 • bidra til utvikling av selskapet
 • samarbeide med interne og eksterne aktører.
 • rapportering til styre og generalforsamling
 • saksforberedelser i henhold til forvaltningsloven
 • hovedansvar for saks- og klagebehandling av påklagede sanksjoner i forbindelse med parkeringskontroll

Kvalifikasjonskrav 

 • høyere utdanning. Langvarig og særlig relevant erfaring kan kompensere for manglende høyere utdannelse.
 • ledererfaring
 • gode formidlingsevner, skriftlig og muntlig
 • høy kompetanse innen bruk av digitale verktøy
 • førerkort klasse B

Ønskelige kvalifikasjoner 

 • erfaring fra offentlig forvaltning
 • økonomisk og juridisk forståelse

Personlige egenskaper 

 • gode samarbeidsevner
 • pålitelig, ryddig, selvstendig og positiv miljøfaktor
 • evne til å lede, motivere og utvikle andre
 • målrettet, strukturert og løsningsorientert
 • evne til å tenke nytt og være innovativ 

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • variert og spennende stilling
 • opplæring
 • gode pensjonsordninger
 • lønn etter avtale

Øvrige vilkår

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via kommunens rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.

Ønsker du å søke – Klikk her

Sommerstengt kontoret

Fra onsdag 14. juli i uke 28, blir kontoret stengt til og med fredag 13. august i uke 32.
I uke 33 vil vårt kontor være åpent mellom 11:00 og 13:00 mandag og onsdag-fredag

Skulle det være behov for parkeringsbevis eller verdifylling/service av SmartPark kan dette ordnes etter avtale.
Ring oss da på 715 73 811

Søknader om HC-bevis kan leveres hos Servicekontoret.

Uke 34 er vi tilbake til normale åpningstider igjen.

VI ÅPNER KONTORET IGJEN

Vi har besluttet å åpne kontoret for kunder igjen. Dette pga. at vi føler at de av kundene våre som har behov for å fysisk møte opp skal få lov til det.

Dette gjelder i hovedsak SmartPark-kunder og kunder som skal kjøpe fysiske parkeringsbevis. Vi oppfordrer allikevel til å ikke komme til kontoret uten at det er helt nødvendig.

Alle andre ber vi om å ta kontakt på telefon i kontortiden, så vil vi etter beste evne hjelpe dere.

Vi håper at dette blir respektert, slik at ingen unødig blir usatt for smitterisiko i disse coronatider.

KONTORET STENGER

På grunn av den pågående Covid-19-epidemien har vi valgt å stenge kontoret for en tid framover.

Vi vil fortsatt være å nå på telefonen for teknisk hjelp og andre spørsmål, men vil som sagt ikke ha åpent for kunder på kontoret.

Vi håper på forståelse for dette og vil fortsatt gjøre hva vi kan for å yte kundeservice via telefon og e-post.

På tlf. 715 75990 hverdager mellom 08.00 – 15.00 for alle tjenester, for tekniske spørsmål også fram til kl. 20.00

Lørdager kun tekniske spørsmål i tidsrommet 10.00 – 18.00

På e-post når du oss på kparkering@kristiansund.kommune.no

PARKERINGSFORBUD I WESSELS GATE

Wesselsgate 15 til H. Lossius gate

Tirsdag 3.12.2019 blir det gravearbeid i gata og det blir derfor parkeringsforbud denne dagen. Det vil bli skiltet med Parkering Forbudtskilt (skilt 372). Skiltene blir satt ut mandag morgen og vi håper at skiltene blir respektert, slik at arbeidet kan utføres uten forsinkelser.

VINTERSKILTINGEN

Onsdag 27.11.2019 starter håndhevingen

Nå begynner værmeldingene å bli såpass usikre ift. eventuelt snøfall at vi starter å håndheve parkeringsforbudet i de gatene der kommunen har vedtatt vinterskilting.

Dette gjelder flg. gater:

Mestergata, Hans Neraas gate, Politimester Bendixens gate (vest for JP Clausens gate), Florsgate (begge sider av Langveien), i Ulrik Olsens vei, Gomaenga, Mellomveien og i Skolevegen på Rensvik.

Skiltene er gyldige fra de er satt opp og avdekket, og for at det skal være enklest mulig for alle å forholde seg til håndhevingspraksis varsler vi nå om at vi starter å kontrollere at det ikke står biler parkert på de skiltede strekningene. Håndhevingen vil foregå helt fram til skiltene er fjernet.

VINTEREN ER I ANMARSJ

Når vi nå går inn i den kalde årstid med muligheter for snø og is, vil vi at alle gård-/grunneiere husker sitt ansvar hva gjelder snørydding og strøing.

Viser her til følgende fra Politivedtektene:

§ 4-1. Snø, is og takras Når snø eller is truer med å falle fra bygningstak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere eller lignende innretning som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet. Avvisere skal fjernes senest etter 7 dager med mindre eieren kan dokumentere lengre ventetid på rekvirert bistand til takrydding. Eier av bygning eller grunn, eller den som utfører brøytingen må ikke henlegge snø eller is fra eiendommen slik at det er til hinder eller ulempe for ferdselen på offentlig sted. Eier av bygning eller grunn mot offentlig sted plikter snarest etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.

§ 4-4. Plikt til snørydding i tettbebygd strøk I tettbebygde strøk på Kirklandet, Gomalandet, Nordlandet og Innlandet plikter eier av hus eller grunn mot offentlig sted snarest etter snøfall å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. Ved bruk av kjemiske smeltemidler til fjerning av snø eller is, skal fortauet feies snarest mulig.

§ 4-5. Plikt til å strø fortau i tettbebygd strøk I tettbebygde strøk på Kirklandet, Gomalandet, Nordlandet og Innlandet plikter eier av hus eller grunn mot offentlig sted å strø eller på annen måte sørge for at fortauet på eller langs egen eiendom ikke er glatt. Ved bruk av kjemiske smeltemidler til fjerning av snø eller is, skal fortauet feies snarest mulig.

Kristiansund Parkering AS har av bystyret, blitt delegert oppgaven med å håndheve dette. Brudd på vedtektene kan resultere i gebyr på fra kr 500,-  opp til kr 5 000,- etter alvorlighetsgrad.

Oppslag i Tidens Krav vedr. håndheving av deler av politivedtektene

Parkeringssjef om politioppgaver: – Vi kommer til å skru til nå

Knut Olav Hjelen er daglig leder i Kristiansund Parkering AS.
Knut Olav Hjelen er daglig leder i Kristiansund Parkering AS.

Kristiansund Parkering har så langt prioritert en myk linje i sin håndtering av nye «politioppgaver».

For to år siden vedtok Kristiansund bystyre at parkeringsselskapet skal få ansvaret med håndhevelse av nye politivedtekter. Så langt har ingen fått miljøbøter av trafikkbetjentene.

– Vi har så langt prioritert en myk linje, sier daglig leder Knut Olav Hjelen.

I sommerhalvåret handler det om renhold og framkommelighet for myke trafikanter. I vinterhalvåret kommer snørydding, strøing og rydding av tak i tillegg. Det er ikke bare å begynne med politioppgaver i en fei, forklarer Hjelen. Man må ha kompetansen på stell om alt det juridiske, praktiske og administrative.

– Vi skal et siste kurs og fagseminar nå i høst.

Foreløpig har de tatt muntlig kontakt og opprettet dialog med gård og grunneiere om alt fra fulle søppeldunker til rambukker som hindrer framkommelighet.

Apotekergården: Her går gårdeieren foran som et godt eksempel, mener parkeringsselskapet.
Apotekergården: Her går gårdeieren foran som et godt eksempel, mener parkeringsselskapet.

Trygt lokalsamfunn

– Vi kommer til å skru til nå, sier Hjelen.

Litt spesielt blir det nok hvis de må gi miljøbot til sin eier, men som byens største gård og grunneier kan ikke kommunen utelates ansvar, medgir Hjelen.

Han oppfordrer folk til å klippe hekker og busker som gir oversikt, trafikksikkerhet og et tryggere lokalsamfunn for alle. Snart kommer vinteren. Da gjelder det å ta tak i is på tak og fortau.

Hvedinggården: Her går gårdeieren foran som et godt eksempel, mener parkeringsselskapet.
Hvedinggården: Her går gårdeieren foran som et godt eksempel, mener parkeringsselskapet.

– Når vi har tatt kontakt om slike ting har folk stort sett vært raske til å reagere. Klart vi kan ikke drive forskjellsbehandling med å gebyrlegge publikum og ikke kommunen på slike forhold.

Avslutningsvis retter han en varm takk til innsatsen fra de frivillige i Hold byen ren, og han trekker fram Hvedinggården, Burger Kinggården og Apotekergården som gode eksempler til etterfølgelse.

– Der er gårdeierne flinke til å holde det rent og ryddig med god framkommelighet.

Burger Kinggården: Her går gårdeieren foran som et godt eksempel, mener parkeringsselskapet.
Burger Kinggården: Her går gårdeieren foran som et godt eksempel, mener parkeringsselskapet.

VI HAR NYTT SAKSBEHANDLINGSSYSTEM

Vi har nå fått nytt saksbehandlingssystem for klagebehandling. Dette gjør at alle ileggelser fra og med 3.12.2018 ikke kan klages på via vår klageweb her på hjemmesiden.

Nederst på den gule ileggelsen vil du finne to mulige veier for klage. Den første er websiden https://kristiansund.parkerings.info, der kan man så legge inn saksnummer og reg.nummer og komme inn på sin sak for eventuell klage. Alternativ to er å skanne QR-koden nederst på ileggelsen, da vil man komme rett inn på saken.