Vi har ledig 100 % fast stilling som daglig leder Kristiansund Parkering AS og datterselskapet Kristiansund Privatparkering AS.

Kristiansund Parkering AS ble etablert i 2002 og er 100 % eid av Kristiansund kommune. Siden januar 2003 har vi drevet med trafikkontroll og håndheving etter delegert myndighet. Fra 2019 håndhever vi også deler av politivedtektene. Vår virksomhet har fokus på trafikksikkerhet, trafikkavvikling, tilgjengelighet og miljø. I samarbeid med vårt datterselskap, Kristiansund Privatparkering AS, driftes også privatregulerte parkeringsareal. Vi er en IA-virksomhet og er tilknyttet bedriftshelsetjeneste. 

 Arbeidsområder

 • daglig ledelse av Kristiansund Parkering AS og datterselskapet Kristiansund Privatparkering AS
 • personal-, budsjett- og resultatansvar
 • bidra til å sikre gode tjenester og service til innbyggere og næringsliv
 • bidra til utvikling av selskapet
 • samarbeide med interne og eksterne aktører.
 • rapportering til styre og generalforsamling
 • saksforberedelser i henhold til forvaltningsloven
 • hovedansvar for saks- og klagebehandling av påklagede sanksjoner i forbindelse med parkeringskontroll

Kvalifikasjonskrav 

 • høyere utdanning. Langvarig og særlig relevant erfaring kan kompensere for manglende høyere utdannelse.
 • ledererfaring
 • gode formidlingsevner, skriftlig og muntlig
 • høy kompetanse innen bruk av digitale verktøy
 • førerkort klasse B

Ønskelige kvalifikasjoner 

 • erfaring fra offentlig forvaltning
 • økonomisk og juridisk forståelse

Personlige egenskaper 

 • gode samarbeidsevner
 • pålitelig, ryddig, selvstendig og positiv miljøfaktor
 • evne til å lede, motivere og utvikle andre
 • målrettet, strukturert og løsningsorientert
 • evne til å tenke nytt og være innovativ 

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • variert og spennende stilling
 • opplæring
 • gode pensjonsordninger
 • lønn etter avtale

Øvrige vilkår

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via kommunens rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.

Ønsker du å søke – Klikk her