Bilfører / eier av en bil som har fått en ileggelse, har adgang til å klage på den.
Klagen sendes til det parkeringsselskapet som har skrevet ileggelsen, og de behandler klagene fortløpende.  Klagen skal sendes innen tre uker fra ileggelsesdato og fremsettes etter reglene i forvaltningsloven §§ 29 og 32.

Har du fått et Parkeringsgebyr, så må du forholde deg til betalingsfristen selv om du leverer klage. Ved kontrollsanksjon «fryses» saken, når klage mottas innen klagefristen, til saken er avgjort.

For ilagt parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon fra Kristiansund Parkering AS skal klage sendes til:

Nederst på ileggelsen er det en web-adresse eller en QR-kode som skal brukes. Web-adressen er:

https://kristiansund.parkerings.info

 

For ilagt kontrollsanksjon fra Kristiansund Privatparkering AS sendes klagen til:

Nederst på ileggelsen er det en web-adresse eller en QR-kode som skal brukes. Web-adressen er:

https://kristiansund-p.parkerings.info

 

Dersom klager ikke får medhold på en klage, kan saken bringes videre til Parkeringsklagenemda (www.parkeringsklagenemda.no) innen 2 uker etter at klager er informert om resultatet.