Snart kan du få miljøgebyr

Bystyret i Kristiansund bestemte i november 2017 at Kristiansund parkering skal få delegert myndighet til å håndheve politivedtektene. Nå er tiden kommet og daglig leder Knut Olav Hjelen starter opplæringen av sine folk i disse dager.

 

Rent praktisk betyr dette at du som er huseier i Kristiansund, kan bli ilagt miljøgebyr om du ikke retter deg etter politivedtektene når det gjelder å holde orden og ryddige forhold rundt eiendommen din.

– Dette gjelder enkle ting som for eksempel å måke snø og strø når det er glatt, sier daglig leder Knut Olav Hjelen i Kristiansund parkering. Videre har huseierne ansvar for å hindre snø- og takras, samt at de som har eiendom med fortau plikter å holde dette rent og ryddig. Vi har også myndighet til å gi miljøgebyr om det er tilgrising på en eiendom, sier Hjelen.

Begynner rolig

Kristiansund parkering starter rolig og vil i første omgang oppfordre huseiere til å ta ansvar. Denne perioden skal vare et halvt år, så begynner de å skrive ut miljøgebyr.

– Erfaringsmessig fra andre kommuner i landet blir det noen gebyr i starten, sier Hjelen. Deretter vil huseierne innrette seg og antallet gebyr går ned.

Moderate gebyr

Gebyrene som Kristiansund parkering har fått myndighet til å skrive ut varierer fra 1000 til 5000 kroner. Forsøpling og renhold kan gi gebyrer fra 1000 til 2000 kroner, det samme gebyret kan du få for mangelfull strøing. Dersom det går takras med is eller snø, vil gebyrene ligge i størrelsesordenen 1000 til 5000 kroner.

Allmenn ferdsel

Kristiansund parkering vil fokusere på områder der det er allmenn ferdsel. Det vil si at det påligger deg som er gårdeier der folk flest kan gå på din eiendom ekstra ansvar for å holde orden på din eiendom.

– Når vi for eksempel går oss på en bukk med reklameplakat som sperrer fortauet er det naturlig å henvende seg til gårdeier og gi beskjed: Nå er det ikke så lenge til vi håndhever dette, med konkret henvisning til vedtekt og gebyrstørrelse, sier trafikkbetjent Torild Utby ved Kristiansund parkering.

Dette sier vedtaket i bystyret:

  • Kristiansund kommune delegerer til Kristiansund Parkering AS myndighet til kommunal håndhevelse etter politivedtektenes § 8-3, og å utferdige miljøgebyr for ikke å overholde politivedtektenes § 3-4, 4-1, 4-3, 4-4, 4-5, 5-1 og 5-2. FOR2014-06-11-714
  • Kristiansund kommune vedtar de satser for miljøgebyr som er oppsatt i vedlagt dokument Miljøgebyr datert 11.10.17
  • Kristiansund Parkering AS gir tilbakemelding om ordningen som del av årsmeldingen for selskapet
  • Forslag til politivedtekter bør starte som en 6 mnd holdningsskapende kampanje
  • Ordningen evalueres 1 år etter sanksjoner iverksettes