I bystyremøtet den 13. desember 2016 ble det gjort vedtak om noen endringer i forhold til avgiftsparkeringen i sentrum.

Det vi vil be dere være spesielt oppmerksom på er følgende:

Som tidligere skrevet har myndighetene vedtatt at det fra 1.1.2017 er innført avgift også for el- og hydrogendrevne kjøretøyer.

Avgiftstiden på lørdager slutter nå kl 16.00 mot tidligere kl 18.00. Dette gjelder alle offentlig skiltede parkeringsplasser ute, bortsett fra på sykehuset.

På Kirketomta, Helsingsgate, øvre del av Hauggata (mellom Helsingsgate og Christiesgate), ved Christiestøtta og Øvre Enggate blir det ingen prisendring, men avgiftstiden slutter kl 17.00 man – fre.
På Gassverktomta er det i tillegg til endringene på lørdager også endring i prisen. Her øker prisen med kr 1,- pr time og med kr 5,- pr døgn. Til henholdsvis kr 8,- og kr 40,-.

I Arnulf Øverlands gate blir det nå maks 2 timers parkering. Dette er for å skape litt mer sirkulasjon på disse plassene. Prisen blir her kr 20,- pr time og altså maks 2 timer parkering. Avgiftstidsrommet blir 09.00 – 19.00 man – fre og kl 11.00 – 16.00 på lørd.

Øvrige plasser i Sone 1 (rød sone) blir det kun endringer i tidsrommet på lørdager. 11.00 – 16.00 mot tidligere 11.00 – 18.00

 

Alle endringene trer i kraft 01.03.2017