Vi har flere takstsoner i Kristiansund sentrum. Sone 1, 3, Vågeveien 4-6 og A. Øverlands gate har avgift i tidsrommet 9 – 19 man – fre, og 11 –16 lør. I Sone 2 er avgiftstiden 9 – 17 man-fre, og 11 – 16 lør. Søndager er gratis.

Det er egne soner i P-husene og ved Sykehuset

Kristiansund Parkering AS ble etablert i 2002 og er heleid av Kristiansund Kommune. Vårt hovedformål er å forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei og parkeringsplasser, samt forestå håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til Kristiansund kommune av Vegdirektoratet pr. 18.2.1980, med hjemmel i Vegtrafikkloven.

For spørsmål - ta kontakt

Legeerklæring-HC

HC

HC-søknadskjema

HC

Klage

HC
Kristiansund kommune
Telefon: 71 57 38 11
E-post: kparkering@kristiansund.kommune.no
Besøksadresse: Skolegata 10
Åpningstid:  Mandag – 09.00 – 15.00
                              Tirsdag  – Stengt
                              Onsdag  – 09.00 – 15.00
                              Torsdag – 09.00 – 15.00
                              Fredag   –  09:00 – 12:00
Postadresse: Postboks 163 Kongens plass, 6501 Kristiansund
Utenom kontortid er vi på hverdagene tilgjengelig for tekniske bistand på vakttelefon (samme nummer) kl. 08.00 – 20.00. På lørdager mellom kl. 08.00 – 18.00.