VI HAR FLYTTET TIL ASTRUPSGATE 9 (Havneterminalen) FRA DEN 14 NOVEMBER 2022.

 

VÅRE ÅPNINGSTIDER ER MANDAG TIL FREDAG KL 0900 – 1430

 

Ønsker også å informere om at her kommer det ny HJEMMESIDE om litt!

 

Vi har flere takstsoner i Kristiansund sentrum. Sone 1, 3, Vågeveien 4-6 og A. Øverlands gate har avgift i tidsrommet 9 – 19 man – fre, og 11 –16 lør. I Sone 2 er avgiftstiden 9 – 17 man-fre, og 11 – 16 lør. Søndager er gratis.

Det er egne soner i P-husene og ved Sykehuset

Kristiansund Parkering AS ble etablert i 2002 og er heleid av Kristiansund Kommune. Vårt hovedformål er å forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei og parkeringsplasser, samt forestå håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til Kristiansund kommune av Vegdirektoratet pr. 18.2.1980, med hjemmel i Vegtrafikkloven.

Legeerklæring-HC

HC

HC-søknadskjema

HC

Klage

HC