Kristiansund Parkering AS er heleid av Kristiansund kommune.
Selskapet ble etablert i 2002. Hovedformål er å forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei og parkeringsplasser, samt forestå håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til Kristiansund kommune av Vegdirektoratet pr. 18.2.1980, med hjemmel i Vegtrafikkloven.
Kristiansund Parkering AS har også et datterselskap som heter Kristiansund Privatparkering AS. Dette selskapet ble dannet i 2004 og driver parkeringskontroll etter privatrettslige regler i Kristiansund. Begge selskapene er kommunalt eide aksjeselskaper som følger aksje- og regnskapslovens bestemmelser.

Vedtektene finner du her (lenke)

 Daglig leder: Knut Olav Hjelen

Selskapets styre:

 • Andreas Sandvik, styreleder
 • Kirsten Skaret, nestleder
 • Erik Aasprong, styremedlem
 • Irén Hope Rønhovde, styremedlem
 • Elisabeth Hveding, styremedlem
 • Kirsti Dyrnes, styremedlem
 • Kjetil Johansen, styremedlem ansattes rep.

 

Vi har følgende takstsoner i Kristiansund sentrum :

 Sone 1:

Avgiftstidsrom: 09.00 – 19.00 man-fre,  11.00 – 16.00 lør. Søndager gratis

Avgift også for elbiler

Merket med rød stripe på billetten og automaten er også merket med SONE 1 i med hvit skrift på rød bakgrunn.   

EasyPark og KSU-app har takstgruppe 4600

 Her er det progressiv takst.  Hvilket vil si at første time er billigst, deretter øker prisen time for time. Maks p-tid er 5 timer.

 1. time kr 15,-
 2. time kr 18,- (kr 33,- for 2 timer)
 3. time kr 21,- (kr 54,- for 3 timer)
 4. time kr 25,- (kr 79,- for 4 timer)
 5. time kr 25,- (kr 104,- for 5 timer)

 

Sone 4: ( Kaia ved Amfi / Arnulf Øverlands gate)

Avgiftstidsrom: 09.00 – 19.00 man-fre, 11.00 – 16.00 lør. Søndager gratis

Avgift også for elbiler

kr 20,- pr time, maks 2 timer

EasyPark og KSU-app har takstgruppe 4612

 

Vågeveien v/ AG-Maritime

Avgiftstidsrom: 09.00 – 19.00 man-fre, 11.00 – 16.00 lør. Søndager gratis

Avgift også for elbiler

kr 20,- pr time, maks 1 time

EasyPark  og KSU-app har takstgruppe 4613

 

Sone 2:

Avgiftstidsrom: 09.00 – 17.00 man-fre, 11.00 – 16.00 lør. Søndager gratis 

Avgift også for elbiler         

Billett kjøpt i Sone 2 kan også brukes i Sone 3, Gassverktomta

EasyPark har takstgruppe 4610 

Prisen her er kr 10, pr time. Maks p-tid er tre døgn og makspris pr døgn er kr 65,-

 

Sykehuset

Avgiftstidsrom: 09.00 – 19.00 man-fre, 11.00 – 18.00 lør. Søndager gratis 

Avgift også for elbiler         

Billett kjøpt ved sykehuset er ikke gyldig andre steder

EasyPark og KSU-app har takstgruppe 4611 

Prisen her er kr 12, pr time. Maks p-tid er tre døgn og makspris pr døgn er kr 80,-

 

Sone 3: Gassverktomta

Pris kr 8,- pr time, maks kr 40,- pr døgn og maks p-tid er en uke.

Her er det gratis for elbiler

EasyPark og KSU-app har takstgruppe 4625

 

AMFI P-hus:

P-huset er åpent i senterets åpningstid. Man-fredag: 09.00-20.00. Lør: 09.00 – 18.00

Avgift også for elbiler

Pris kr 13,- pr time.

EasyPark og KSU-app har takstgruppe 4627

 

Storkaia Parkeringshus:

Her er det følgende takster:

08 – 20 (08-18) kr 20,- pr time. Øvrig tid kr 10,- pr time . Maks kr 135,- pr døgn og maks 14 døgn

Avgift også for elbiler og kjøretøy med p-bevis for forflytningshemmede

EasyPark og KSU-app har takstgruppe 4626

 

Quality Hotel Grand:

08- 18 (08-15) kr 13,- pr time. Øvrig tid kr 7,- pr time. Maks kr 65,- pr døgn, maks 10 døgn.

Avgift også for elbiler og kjøretøy med p-bevis for forflytningshemmede

EasyPark og KSU-app har takstgruppe 4628

 

Comfort Hotel Fosna:

08-18 (08-15) kr 13,- pr time. Øvrig tid kr 7,- pr time. Maks kr 65,- pr døgn, maks 10 døgn

Avgift også for elbiler og kjøretøy med p-bevis for forflytningshemmede

EasyPark og KSU-app har takstgruppe 4629

 

Brunsviken Eiendom:

Avgift 24 timer i døgnet 365 dager i året.

Her er det progressiv takst:

En time kr 15,-, to timer kr 33,-, tre timer kr 54,-, deretter øker prisen med kr 25,- pr time.

Avgift også for elbiler og kjøretøy med p-bevis for forflytningshemmede.

EasyPark og KSU-app har takstgruppe 4630

 

Sykehusapoteket:

Avgiftstidsrom 08-18 (08-15). Maks p-tid er 30 min og pris kr 8,-

Avgift også for elbiler og kjøretøy med p-bevis for forflytningshemmede. Kjøretøy med p-bevis for forflytningshemmede kan parkere gratis på særskilt skiltet plass.

EasyPark har takstgruppe 4631