Kategorier

SMØLABONAN KOMMER

Så er tiden kommet for å ta i mot Smølabona’n igjen. I den forbindelse blir det noen endringer for trafikantene. Kaibakken stenges for trafikk oppover mellom Hauggata og Kongens Plass. I tillegg stenges Nedre Enggate på sørsiden av Kaibakken.

Vi ønsker lykke til med arrangementet!

Personlige bilskilt

Ved bruk av EasyPark og eventuelle andre mobilbetalinger for parkering, må den personlige skiltteksten registreres i betalingsløsningen, ikke det opprinnelige registreringsnummeret. Dette da EasyPark ikke har noen link mot bilregisteret. Ergo vil ikke trafikkbetjentene få opp treff for betalt parkering hvis det er noe annet enn det som står på skiltet som er brukt.

NY AVGIFTSSONE I VÅGEVEIEN

I Vågeveien er det kommet en ny avgiftssone. Denne sonen er fra og med Vågeveien 6 til og med Vågeveien 4. Sagt med andre ord, fra Loennechengården til torget. Her er det nå maks 1 times parkering og kr 20,- for en time. Takstgruppe for EasyPark er 4613.

NYE PRISER HOS STORKAIA PARKERING AS

Fra 1. april ble det nye takster i Storkaia p-hus. De nye prisene er som følger:

Man – fre 08:00 – 20:00 kr 20,- pr/time

Lør          08:00 – 18:00 kr 20,- pr/time

All øvrig tid kr 10,- pr/time

Maks avgift pr døgn kr 135,-

Maks parkeringstid 14 døgn

ENDRINGER I TIDSROM OG PRISER FOR AVGIFTSPARKERING

I bystyremøtet den 13. desember 2016 ble det gjort vedtak om noen endringer i forhold til avgiftsparkeringen i sentrum.

Det vi vil be dere være spesielt oppmerksom på er følgende:

Som tidligere skrevet har myndighetene vedtatt at det fra 1.1.2017 er innført avgift også for el- og hydrogendrevne kjøretøyer.

Avgiftstiden på lørdager slutter nå kl 16.00 mot tidligere kl 18.00. Dette gjelder alle offentlig skiltede parkeringsplasser ute, bortsett fra på sykehuset.

På Kirketomta, Helsingsgate, øvre del av Hauggata (mellom Helsingsgate og Christiesgate), ved Christiestøtta og Øvre Enggate blir det ingen prisendring, men avgiftstiden slutter kl 17.00 man – fre.
På Gassverktomta er det i tillegg til endringene på lørdager også endring i prisen. Her øker prisen med kr 1,- pr time og med kr 5,- pr døgn. Til henholdsvis kr 8,- og kr 40,-.

I Arnulf Øverlands gate blir det nå maks 2 timers parkering. Dette er for å skape litt mer sirkulasjon på disse plassene. Prisen blir her kr 20,- pr time og altså maks 2 timer parkering. Avgiftstidsrommet blir 09.00 – 19.00 man – fre og kl 11.00 – 16.00 på lørd.

Øvrige plasser i Sone 1 (rød sone) blir det kun endringer i tidsrommet på lørdager. 11.00 – 16.00 mot tidligere 11.00 – 18.00

 

Alle endringene trer i kraft 01.03.2017

 

 

 

NYE PARKERINGSREGLER FRA 1.1.2017

Nye parkeringsregler!

Fra nyttår skjedde en del endringer innenfor regelverk om parkering. Det ble innført ny parkeringsforskrift om vilkårsparkering og det gjøres noen justeringer i forskrift om offentlige parkeringsgebyr. Under følger noen av de endringer som gjelder for deg som bilfører.

  • Dersom du feilparkerer i strid med stanse-, og parkeringsforbud etter skiltforskriften eller trafikkreglene vil du kunne bli ilagt et parkeringsgebyr på kroner 900.-
  • Dersom du bryter vilkår som krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering (for eksempel glemmer å trekke billett) vil du få en kontrollsanksjon på kroner 300.-
  • Dersom du bryter andre vilkår som manglende betaling, parkerer lengre enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking vil du få en kontrollsanksjon på kroner 600.-
  • Parkerer du på reservert plass for forflytningshemmede vil du måtte betale en kontrollsanksjon på kroner 900.- I tillegg risikerer du at bilen din raskt blir inntauet.
  • Det er også innført avgiftsbetaling for elbiler. I Kristiansund tilbyr vi dog avgiftsfri parkering på Gassverktomta, der tilbyr også «Grønn Kontakt» lademuligheter.

Dersom du mener det er grunn til å klage:

Husk at du først alltid må klage til den virksomhet som har ilagt deg gebyr eller kontrollsanksjon.  (informasjon om hvor du skal klage vil fremgå av ileggelsen) Får du avslag på denne klagen og ønsker å klage videre er det to forskjellige spor.

 

  1. Ilagt parkeringsgebyr av en kommune eller politiet skal eventuelt behandles av tingretten. (Kommunen eller politiet vil sende saken til retten dersom du krever det)

 

  1. Ilagt kontrollsanksjon skal eventuelt behandles av Parkeringsklagenemnda.

 

Se eventuelt mer informasjon på: www.parkeringsklagenemnda.no

Informasjon om de aktuelle forskrifter kan du finne her:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-261

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260?q=Parkeringsforskriften

Husk at ryddige parkeringsforhold er et gode for alle.  Ta hensyn til bilen ved siden av deg slik at den ikke påføres skade eller små bulker.