Bilfører / eier av en bil som har fått en ileggelse, har adgang til å klage på den.
Klagen sendes til det parkeringsselskapet som har skrevet ileggelsen, og de behandler klagene fortløpende.  Klagen skal sendes innen tre uker fra ileggelsesdato og fremsettes etter reglene i forvaltningsloven §§ 29 og 32.

For ilagt parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon fra Kristiansund Parkering AS skal klage sendes til:

Nye kontrollsanksjoner og parkeringsgebyr har nytt klageløp.

Nederst på ileggelsen er det en web-adresse eller en QR-kode som skal brukes. Web-adressen er:

https://kristiansund.parkerings.info

 

For ilagt kontrollsanksjon fra Kristiansund Privatparkering AS sendes klagen til:

Nye kontrollsanksjoner har nytt klageløp.

Nederst på ileggelsen er det en web-adresse eller en QR-kode som skal brukes. Web-adressen er:

https://kristiansund-p.parkerings.info

 

Dersom klager ikke får medhold på en klage, kan saken bringes videre til Parkeringsklagenemda (www.parkeringsklagenemda.no) innen 2 uker etter at klager er informert om resultatet.