På følgende områder vil det lørdagene før jul være avgiftsfri parkering:

KONGENS PLASS, KIRKETOMTA og GASSVERKTOMTA.

På Gassverktomta er det nå tillatt å parkere på de oppmerkede Bobilplassene, også på sikkerhetsfeltene mellom plassene.

Vi vil oppfordre de som skal på jobb i sentrum om å ikke benytte disse plassene, da dette er tiltenkt deres kunder!